Stadstuinderij

In 2014 is de stichting het Beleg met steun van de gemeente Venlo op het Kazerneterrein in Venlo-Blerick begonnen met een uitgebreid en ambitieus stadslandbouwinitiatief. Zijn we van start gegaan met een aantal vierkantemeter-bakken en zakken op asfalt, inmiddels ligt er een florerende moestuin die wordt onderhouden door een gevarieerde groep actieve deelnemers.
Zo staat het op onze website en zo is het ook.

 

 

 


De Stadstuinderij is een heerlijke plek om bezig te zijn. Zelfs nu, het is winter en koud en nat, zijn we er op woensdag- en zaterdagmorgen. Er is genoeg te doen. Willen we in het voorjaar kunnen zaaien en planten dan moeten nu de moestuinbedden daarvoor in orde gemaakt worden.
Kunstmest wordt er niet gebruikt in de Stadstuinderij. Dat betekent dat er een vrachtwagen vol compost is geleegd die nu over de moestuinbedden wordt verdeeld. Voeding voor de planten!

We zijn een leuke groep mensen, we komen uit alle windstreken en hebben een gezamenlijke drijfveer: samen een mooi groen project neerzetten. Niet iedereen is een tuinder in hart en nieren. Er zijn ook mensen die heel handig zijn met klussen. Zo is er een mooie verkoopkar gemaakt en zijn er 2 tunnelkassen neergezet. Omdat we nogal last hadden van de konijnen op het kazerneterrein is er een hek om onze tuin gezet.

De Stadstuinderij is opgedeeld in een verschillende stukken. Het deel waar we samen werken heet de Meente. Dat is het midden van de Stadstuinderij. Aan beide zijden zijn moestuinbedden die gehuurd kunnen worden. Daar zijn voorwaarden aan verbonden. Je mag een moestuinbed huren als je belooft 2 uur in de week - op woensdag- of zaterdagmorgen – mee te werken op de Meente. Op het gezamenlijke deel. Ook de tunnelkas vlak bij de ingang van de tuin wordt gezamenlijk gebruikt en is dus onderdeel van de Meente.

De groente die groot genoeg is om geoogst te worden, wordt verkocht op zaterdagmorgen. De winkel is open voor iedereen tussen 10.30 en 13 uur.

 


Heb je geen ervaring als tuinier dan krijg je die vanzelf als je meewerkt op de werkochtenden. Inmiddels zijn er al een aantal ervaren tuinders en er wordt voor iedere week een werkplan gemaakt. Iedereen kan meedoen!

 

Geri,
Stadstuinderij Venlo

Zie voor meer informatie ook www.stadstuinderij.nl

Aanvullende gegevens