Uit de raad geklapt in relatie tot Blerick

Drie jaar geleden is er in Venlo een nieuw college en een nieuwe gemeenteraad begonnen. Zij hadden de uitdaging om de financiën op orde te brengen om weer ruimte te scheppen voor andere belangrijke zaken in onze gemeente. Verder moest het zwembad dicht, het kazerneplan met de kabelbaan ging niet door en er was een groot tekort op het zorgdossier. Nu, meer dan drie jaar later, ligt er een gedegen financieel fundament onder de begroting en kan er weer geïnvesteerd worden. Dat gebeurt in een nieuw zwembad op de huidige locatie midden in Blerick die voor met name Blerickenaren goed bereikbaar is. Hetzelfde geldt voor de verenigingssubsidies. Doordat er meer financiële armslag is hoeft er ook niet meer gekort te worden. Inmiddels liggen er plannen klaar voor het kazerneterrein. Er worden de komende jaren 500 reguliere woningen en 100 studentenwoningen gebouwd. Er komen horecavoorzieningen en er liggen plannen voor een hotel.

Voor het Vastenavondkamp is 2,3 miljoen euro extra uitgetrokken. Gelukkig is ook de provincie van mening dat er extra aandacht moet komen voor het Vastenavondkamp en die heeft eenzelfde bedrag beschikbaar gesteld. In totaal wordt er de komende jaren ongeveer 22 miljoen euro gestoken in de Vastenavondkamp. Met het geld moet de wijk leefbaarder en veiliger worden gemaakt. Zo krijgt het winkelcentrum aan de Vastenavondkampstraat een facelift en worden twee flats aan de Alberickstraat, tussen sporthal Egerbos en de Johannes de Doperkerk, naar alle waarschijnlijkheid gesloopt. Deze appartementen zijn namelijk verouderd en moeten ruimte maken voor nieuwe betaalbare woningen.

Ook is er een initiatief om de openbare ruimte in het Blerickse centrum op de schop te nemen. Het idee is het centrum voor de toekomst aantrekkelijker te maken voor ondernemers, inwoners en bezoekers. In het centrum moet het verkeer een stuk rustiger worden. Zo moet er op korte termijn een einde komen aan de enorme verkeersdrukte op het Carleysplein. Het CBR maakt nu gebruik van die plek voor rijlessen. In de visie op het centrum van Blerick verkast het CBR naar de parkeerplaats bij de Antoniuskerk en wordt de Carleysplaats een plek waar vooral voetgangers lopen en waar je op het terras kunt zitten. Ook de Antoniuslaan ondergaat, als de plannen doorgaan, een transformatie. Niet meer de automobilist maar de voetganger moet daar de dienst uitmaken. Daarvoor wordt het hele Antoniusplein anders ingericht. Het terras moet meer het plein op en er komt een bomenrij in de Kloosterstraat. Op de Antoniuslaan gaat het asfalt eruit en wordt de bestrating hetzelfde als de Kloosterstraat en dat wordt vervolgens doorgetrokken richting de Maas. Dit alles moet nog wel worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Begin volgend jaar wordt gestart met het verstrekken van leningen aan woningeigenaren voor de plaatsing van zonnepanelen op hun daken. Het idee is dat op deze manier alle drempels bij inwoners worden weggenomen. De gemeente gaat de komende maanden via een aanbesteding op zoek naar een leverancier en installateur van zonnepanelen. Dit bedrijf verzorgt de aankoop, de installatie, het onderhoud en de administratie voor de deelnemers. De kosten worden door de gemeente via een lening vergoed. Het geld moet vervolgens in vijftien jaar worden afgelost. Dat zou volgens de gemeente zonder problemen moeten kunnen, omdat de maandelijkse opbrengsten hoger zijn dan de kosten aan rente en aflossing. Je hoeft dus zelf geen geld te investeren. Mocht je mee willen doen let dan goed op de publicaties van de gemeente.

Verder worden er in heel Venlo in 2022 zo’n 20 speeltoestellen vervangen. Hier wordt extra geld voor uitgetrokken omdat veel speeltoestellen aan vervanging toe zijn. Ook wordt er extra geld uitgetrokken om de fietsveiligheid in Venlo te vergroten en liggen er plannen om de straatverlichting te verbeteren.
Om de leefbaarheid in verouderde buurten te verbeteren, is de focus gericht op wonen in erfgoed en het renoveren van oude panden. Er wordt extra geïnvesteerd in de wijken. Dat betekent ook investeren in de omgeving en de bereikbaarheid. Er wordt geïnvesteerd in de infrastructuur bij de haven, in de spoorondergang bij de Vierpaardjes en in het parkeerbeleid. En er komt geld voor riolering, groen en water en er wordt samen met de inwoners gewerkt aan klimaatwijkakkoorden. In een aantal wijken gaat de gemeente werken met specifieke buurtbudgetten.

Verder is een niet onbelangrijk punt dat de Venlose woonlasten, waar de gemeente voor aan de lat staat, niet stijgen.

Dit alles wordt nog vastgesteld door de gemeenteraad. Zij hebben het laatste woord over de begroting. Deze vergadering vindt plaats op 3 en 5 november.

Hay Janssen,
Raadslid en bewoner van de wijk Vastenavond-kamp.
Mocht u vragen hebben kun u mij altijd bellen: 06 15098953

 

Aanvullende gegevens