Meldingen klachten woonomgeving

Zwerfafval? Loszittende stoeptegel? Kapotte straatverlichting? Meld het bij de gemeente! De kwaliteit van uw woon- en leefomgeving houden we graag zo hoog mogelijk. Dat doen we het best met uw hulp. U weet immers als geen ander wat er speelt in uw wijk. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de gehele openbare ruimte. U kunt een melding doen over de volgende onderwerpen:


• Bestrating (trottoirs, fietspaden, verharde en onverharde wegen)
• Zwerfafval
• Groen (gazon, bermen, beplanting en bomen)
• Water (sloten en vijvers)
• Openbare verlichting
• Verkeerslichten
• Parkeerautomaten
• Afvalbakken
• Overig straatmeubilair (paaltjes, fietsstallingen, zitbankjes etc.)
• Rioleringen (kolken, putdeksels, verstopte rioleringen op gemeente grond)
• Sportaccommodaties en sportzalen
• Gemeentelijke gebouwen
• Ongediertebestrijding


Melden kan:

- Via telefoon : 14 077
- Via de website : https://www.venlo.nl/meteen-melden-0
- Via smartphone:
Heeft u een smartphone? Dan kunt u uw melding snel en gemakkelijk doorgeven (met o.a. een foto) via de BuitenBeter app. Deze app kunt u gratis downloaden in de App store of via Google play.

Aanvullende gegevens