Ingezonden: Stront aan de knikker

Overlast van hondenpoep. Enige tijd geleden hebben we hier veel aandacht aan besteed. We kregen het voigende bericht hierover:

 

Onze fractie is bezig om te komen met een voorstel richting gemeenteraad. Dit voorstel houdt in dat we op een aantal hot-spots de overlast van hondenpoep steviger willen aanpakken door handhavers ook buiten kantoortijden en in burger te laten controleren en boetes te laten uitdelen.

De controles moeten zich concentreren op tijdstippen waarop veel honden worden uitgelaten: vroeg in de ochtend, tussen de middag, in de vroege avond (rond 17.30 uur) en later op de avond (rond 22.00 uur). Mensen die zich niet aan de opruimplicht houden kunnen direct op een bekeuring rekenen. Handhavers dienen ook in gesprek te gaan met de hondenbezitters en zakjes uit te delen. Wij willen ieder kwartaal een rapportage om te kijken of de extra inspanningen van de gemeente het gewenste effect hebben.

 

Hay Janssen, fractievoorzitter PvdA Venlo

Aanvullende gegevens