Korte geschiedenis

Het initiatief voor een wijkblad ontstond in 1970. Het blad, met de veelzeggende naam Kontakt, werd in huiskamer van de redactieleden in elkaar geknutseld. De inhoud bestond vooral uit kerkberichten. Kontakt kwam onregelmatig uit en de redactie wisselde nogal eens van samenstelling. Kontakt stond bekend als het "kerkblaedje" van de St Lambertusparochie.

We citeren een van de werkers van het eerste uur, Peter Janssen

"De oprichting van het kontaktblad heb ik van zeer nabij meegemaakt. Ik was één van de eerste redacteuren (ik was 19) en ben dat een jaar of 7, 8 gebleven. Bij de oprichtingsvergadering wilde ik, als student kweekschool, wel af en toe de pen gaan voeren, maar het bleek tot veel meer ervaringen te leiden, waarvan ik er enkele zal noemen: 

Het inrichten van een redactielokaal, annex drukruimte onder de sacristie, met behulp van o.a. overgeschoten latex in zachte pasteltinten. Een haat-liefde-verhouding tot de antieke stencil-machine, die naar aanleiding van een van de typ-juffen omgedoopt werd tot ”s.s. mientje”. De ervaring dat een “voor-woord” best op de laatste bladzijde terecht kon komen. Het organiseren van een fancy fair (in ons jargon: kontaktspel), met o.a. zelfgebouwde kraampjes, die, naar later bleek ook voor een luttel bedrag gehuurd hadden kunnen worden. Onze familiaire omgang met de nieuwe offset-machine, waarbij afdrukfouten op de kaft tot vernieuwende kunstuitingen werden verheven.

Urenlange aangename redactievergaderingen, die meestal pas eindigden als het bier op was. Voor opkomende honger had friture Jan de Bruin altijd een oplossing in de vorm van “open benen” (frikandel speciaal). Kortom: het werd een prachtige, tijdrovende hobby, die ik niet graag had willen missen."

 

Maar allengs groeide er een vaste kern van redactieleden en werd het blad ook steeds meer "ontkerkelijkt".

In 2010 vond er grote update plaats: de koppeling met de kerk werd helemaal los gelaten en naam Kontakt werd gewijzigd.  Dat laatste ging niet zonder heftige discussies. Maar toen een van de redactieleden opmerkte dat er toch zo'n Punt van de naam gemaakt werd was het pleit snel beslist. Kontakt werd Punt.

Punt verschijnt 6 keer per jaar en wordt gratis huis aan huis in de wijk verspreid.

Het is puur vrijwilligerswerk. Vier redactieleden zorgen er voor dat het blad elke keer weer vol staat. Ze schrijven zelf artikelen en verzamelen artikelen die wijkbewoners aanreiken. Een grote groep vrijwilligers zorgt voor de verspreiding van het blad.

Het drukwerk is wel professioneel. Dat wordt betaald uit de advertentieopbrengsten én uit de opbrengst van de jaarlijkse deurcollecte, die ook weer wordt uitgevoerd door de bezorgers.

Wij werken met veel plezier aan dit blad. En dat plezier wordt alleen maar groter door de response die we van de lezers krijgen......